hotel malý pivovar

  • architektonická studie
  • rok: 2021
  • rozsah: 5320m2
  • investor: budějovický budvar
  • autor: jan mackovič, matěj barla
  • spolupráce: dominika čižmářová, mikuláš molitor, max kušiak, dominika lukešová
  • snímky: archiv autorů

Základní kameny návrhu:

V zájmu ekonomičnosti řešení minimalizujeme stavební zásahy do historických konstrukcí. Použitím jednotného povrchu (betonu) zcelujeme funkce lobby, recepce, lobby varu a restaurace. Zvýrazňujeme hru světla a stínů použitím bílé malby na elegantní barokní klenby a křivky. Centrální dvůr čistíme a děláme z něj hlavní prostor pro potkávání.

Přehlednost:

Velkým tématem nového dispozičního řešení bylo vytvoření přehledného a srozumitelného prostoru, který v dnešní podobě hotelu zoufale chybí. Navrhujeme srdce objektu – velkorysé atrium, které zjednodušuje orientaci v celém hotelu a zároveň slouží jako centrální pobytový prostor. Navrhujeme také jedno kontinuální schodiště, které obslouží celý objekt. Současnou matoucí síť chodeb nahrazujeme jednou přehlednou hotelovou chodbou okolo atria.

Architektonická jednota a vizuální čistota:

V současné době je barokní dům Malého Pivovaru zahlcen prvky, které spolu nesouvisí. Objekt vizuálně čistíme a dáváme mu jednu jasnou architektonickou identitu.

Lázně:

Pro návrh lázeňského prostoru volíme jedinečně klenutý prostor suterénu (návštěvníci wellnessu uvítají jeho přítmí). Klenby vytvářejí intimní zákoutí, do kterých umisťujeme lázeňský mobiliář – bazénky, ochlazovací káď, lehátka.

Konferenční sály:

Konferenční sály necháváme na původním místě, ale dispozičními úpravami sály zvětšujeme a vytváříme prostor pro coffee break (snídaňová místnost). Přístup je nejen z hlavního atria, ale i přímo z ulice.

Hotelové pokoje:

Vytvořením jedné chodby zvětšujeme prostor pokojů. Nové vzdušné a moderní dispozice pozvedávají pokoje na novou úroveň.

Útulná zákoutí a lounge:

Vytváříme pobytové prostory jak v průchodu, tak v hotelových chodbách. Navrhujeme mnoho útulných koutů pro potřeby hostů – vyvýšený salónek v restauraci, sezení vedle recepce,… Nejatraktivnějším pobytovým prostorem je samotné srdce hotelu – atrium.