Služby

▪︎ příprava zakázky

▪︎ územní studie (ÚS)

▪︎ architektonická studie (STS)

▪︎ interiérová studie (INT)

▪︎ dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (DUR, DSP)

▪︎ dokumentace pro provedení stavby (DPS)

▪︎ autorský dozor v průběhu stavby (ATD)