O ateliéru

Architektura je krása a stálý boj, jak ji docílit.

Nabízíme výše zmíněné v podobě prvních konzultací, projektů všech stupňů, od studie až po projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po projednání s úřady, získání potřebných povolení a dohlídání stavby ke všeobecné spokojenosti skrze autorský dozor. Navrhujeme dílčí designové prvky, interiéry, rodinné domy i urbanistické celky.

Architektonický ateliér Mackovič architecture s.r.o. vznikl v roce 2010, zakládá si na kvalitním funkčním řešení a pevném stavařském základu domu obohaceném o nadstandardní urbanistickou, koncepční a výtvarnou stránku.

V současnosti v ateliéru pracují 4 architektí. Na našich zakázkách přímo spolupracujeme s odborníkem na stavební část Jakubem Killnarem. Pro spolupráci na odborných profesích využíváme náš okruh autorizovaných specialistů. Profilujeme se i zaměřením na úsporné energetické řešení domů – úzce spolupracujeme s firmou SEVEN Energy, špičkou v oboru.

Od ledna 2013 se stal součástí týmu specialista na krajinu a ÚSES, Ing. Vladimír Mackovič. Rozšiřuje naše portfolio zkušenostmi z projektování v oblasti územního plánování – ochrana a tvorba krajiny, ochrana půdního fondu, ÚSES…

Vedoucí ateliéru:

 • Ing. arch. Jan Mackovič, autorizovaný architekt ČKA 3616

Předešlá praxe:

 • 4a architekti
 • Rala s.r.o. – atelier Ing.arch. Radka Lampy
 • Under-Construction architects s.r.o. (společník firmy)

Akademická praxe:

 • asistent Prof. Jana Bočana na FA ČVUT Praha
 • asistent doc. Radka Lampy na FA ČVUT Praha

Specialista pro oblast územního plánování:

 • Ing. Vladimír Mackovič, autorizovaný krajinářský architekt+ÚSES ČKA 651

Specialista pro stavebně technickou část:

 • Jakub Killnar, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0011044

Architekti v týmu:

 • Dominika Čižmářová
 • Max Kušiak
 • Mikuláš Molitor

Dříve spolupracující architekti:

 • Jan Šembera
 • Petra Gamrátová
 • Cyril Pederencino
 • Tomáš Beránek
 • Lucia Horkavá
 • Zuzana Kučerová
 • Zuzana Retterová
 • Magdalena Nováková
 • Martin Mihaly
 • Kateřina Burešová
 • Ivona Náterová
 • Štěpán Štolba

Webové stránky spoluvytvářel, zprovoznil a velký dík si zaslouží:

 • Josef Habr

Všechny projekty a obrázky na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu