Rodinný dům v zahradě Malá Hraštice

  • architektonická studie: 2019
  • investor: soukromá osoba
  • autor: Jan Mackovič
  • spolupráce: Jan Šembera
  • snímky: archiv autorů

Zadáním investora pro zpracovaní architektonické studie byla novostavba rodinného domu na okraji intravilánu obce. Pozemek je podlouhlá realativně úzká zahrada s ovocnými stromy a přístupem z jihozápadního rohu. Směrem na sever nabízí krásný výhled do otevřené krajiny polí, luk a lesů. Přáním investora byl jednoduchý domek se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Úkolem bylo vhodně umístit objekt tak, aby umožňoval využití celé zahrady, případně ji dělit na části dle využití. Navrhnout pobytovou terasu se zastřešením, jako atraktivní společenský prostor. Objekt je umístěný do východní třetiny pozemku v místě kde je přerušená výsadba ovocných stromů. Nedojde tak k zbytečnému kácení. Hmotou návrh vychází z prostorových nároků provozního řešení a z možností úzké parcely. Jsou dodrženy odstupy od hranice pozemku 2,7m na jižní straně a 3,8 na severní straně. To umožňuje pohodlný průjezd vozidla kolem domu. Dům rozděluje zahradu na dvě části. Přirozené propojení těchto částí řeší rozkročení objektu. To umožňuje vizuální propojení a vytváří pomyslnou bránu, ve které se nachází srdce domu – obytná část s jídelnou, krbem a schodištěm. Celý dům stojí na teracotovém dláždění, ze kterého vyvstává socha schodiště v centru dispozice. V přízemí se dále nachází provozní místnosti v jižní části a kuchyň, hostinský pokoj s koupelnou v severní části. Podkroví nabízí přepažitelný dětský pokoj s jižní terasou, společnou koupelnu, šatnu, ložnici se severní terasou a vlastní koupelnou a šatnou. Tyto místnosti jsou uspořádané kolem centrální schodišťové haly, která je osvětlená rozměrným střešním oknem. Schodiště je lemováno ocelovým zábradlím s oblým rohem, které je vypletené nerezovou sítí navazující z 1. NP. Je kladený důraz na jednoduchost konstrukčního řešení. Objekt je v přízemí navržený jako zděný trojtrakt s přiznanými trámovými stropy na rozpon max. 5m. Obvodové stěny podkroví budo vyneseny lokálním vyztužením konstrukce. Střecha šikmá s přiznaným dřevěným krovem a nadkrokevní izolací a lehkou falcovanou krytinou. Objekt stojí na terase vyskládané z cihel na výšku v antickém vzoru opus spicatum. Na toto řešení navazuje schodiště vyzděné z pálených cihel. Vnější zdivo je navržené v hladké bílé omítce. Přiznané trámy stropů a krovu budou ze dřeva v pohledové kvalitě a přiznané.