Interiér vstupní haly Stavební spořitelny ČS – Buřinka

  • studie: 2019
  • investor: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • autor: Jan Mackovič
  • spolupráce: Dominika Čižmářová
  • snímky: archiv autorů

Prostor vstupní haly , ačkoliv je tvořen převážně kvalitními materiály, nedosahuje ve svém celku požadovaných kvalit. Masivní sloupy a nízký podhled tvoří dojem stanice metra či vlakového nádraží. Záměrem celé studie je prostor scelit, dát mu jednoznačný účel, a přiřadit mu jasný a jednotný koncept. Výrazné pilíře „necháváme zmizet“ a obalujeme je novými funkčními truhlářskými prvky, které vyrůstají z jednotné podlahy, a sjedocujeme tím celý interiér a to i se zachováním stávajícího podhledu. Výrazné atypické truhlářské prvky nám pomáhají velký prostor rozčlenit a vytvořit požadované funkční celky. K jižní klidnější fasádě umisťujeme kavárnu, čítárnu, dětský koutek, jednací boxy a mobilní tribuny. Tento prostor je vybaven pouze mobilními prvky a lze ho tedy použít v případě velkých firemním akcí (konference, vzdělávání apod.). K severní rušnější fasádě umisťujeme galerii a Buřinka point, které budou viditelné již při příchodu k budově. V ose průhledu je umístěna recepce. Všem truhlářským výrobkům jsou přiřazeny odstíny pudrové barvy, kterými ještě více podtrhujeme scelení celého prostoru. Mobilní nábytek je laděný do stejných barevných odstínů. Volba barevného odstínu vychází z obecného barevného spektra, kdy volíme barvu protilehlou k světlé tyrkysové (firemní materiály, stávající skleněné obklady pilířů). Truhlářské prvky materiálově rozlišujeme na „měkké“, „tvrdé“ a perforované. „Měkké“ prvky jsou polstrované s výrazným prošíváním a jsou určeny k posezení. „Tvrdé“ prvky jsou vyrobeny ze dřeva a tvoří v prostoru různé fuknce (od kavárenského pultu, přes recepci až po vstupní slavobránu). Perforované prvky používáme kvůli lepšímu prostupu světla směrem od fasády. Zároveň jsou perforované plechy vhodné pro zavěšování obrazů v galerii steně jako pro popnutí rostlinami.