family house senec

  • architektonická studie: 2007
  • místo: Senec u Plzně
  • rozsah: 200 m2
  • investor: private
  • autor: Radek Lampa, Jan Mackovič
  • stavební část: Jakub Killnar
  • images: archive of authors
  • realizace: 2008

Návrh zdůrazňuje začlenění do okolní krásné přírody, dům je jednopodlažní se zelenou střechou. Princip členění domu na čtyři funkční „kontejnery“ (obytná místnost, zázemí, chodba a ložnice) je vyjádřen i na fasádě: každý kontejner má vlastní barvu cetrisového opláštění. Na severní straně se dům otevírá velkými okny směrem k lesu, který tvoří optické ukončení severní „společenské“ zahrady.