Výletní restaurace Nové Šetřilovsko

  • soutěž: 2020
  • investor: soukromá osoba
  • autor: Jan Mackovič
  • spolupráce: Jan Šembera
  • snímky: archiv autorů

Ideová studie má za úkol dát investorovi představu o nosných myšlenkách architekta, o vnímání lokality a zasazení výletní restaurace „Nové Šetřilovsko“ do místa samotného. Největší devízou nově plánované restaurace je přímý vztah ke krásnému novému parku, který navazuje na průběžné Metelkovy a Rývovy sady, započaté takřka v samém srdci Turnova. Návrh má za úkol navázat na tradici výletní restaurace a co nejvíce sa přiblížit hodnotám původního objektu s výhledem do praku. Návštěvník se do restaurace dostane příjemnou procházkou. Základním prvkem návrhu je co možná největší využití výhledů do parku z restaurační části (velké prosklené štíty). Záměrem bylo vytvořit měřítkem příjemný milý objekt, který bude působit jako pavilon v parku. Dům se hmotově skládá ze dvou částí – 1/ kamenné (ze severní strany prosklené) podnože porostlé popínavými rostlinami a 2/ z vlastní hmoty restaurace, z vnější strany opatřené světlým, částečně dřevěným pláštěm. Konceptem usazení těchto dvou hmot a vykonzolováním té horní směrem do parku de facto minimalizujeme pohledový efekt z dolní části domu. Zůstává tak v podstatě jen „levitující“ pavilon „opírající“ se o pohledové zeštíhlující se schodiště. Horní hmota je pak ve druhém plánu rozdělena na tři rovnocenné části (2 boční postavené na svou základnu, střední o 180°otočená), které opět pomáhají celkový dojem z domu zmenšit a učinit jej měřítkem příjemným. Navržený dům ctí tvarování původní stavby a také přebírá detaily, kterými tvoří kontinuitu mezi starým a novým. Svým pojetím se ovšem hlásí k soudobému myšlení v architektuře. Materiálové řešení tvoří zejména kámen a sklo u soklu budovy, hlavní pohledovou hmotu tvoří bílé fasádní panely, sklo a dřevo. Záměrem je jednoznačná identifikace a zapamatovatelnost stavby, která vhodně doplní výtečnou kuchyni tak, aby se obojí stalo kvalitní značkou nového Šetřilovska.