Revitalizace historického centra obce Tetín

  • soutěž: 2015
  • architektonicko – urbanistická studie veřejného prostoru
  • investor: obec Tetín
  • autor: Jan Mackovič, Zuzana Kučerová, Kateřina Burešová, Jana Kusbachová
  • aktuální stav: realizace

Vítěz BIG SEE Award 2023
v kategorii turismus

Cena asociace pro urbanismus
a územní plánování

Tetín není pouze místo skonání první české světice – kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Duch místa je natolik citelný, že nevnímáme potřebu příliš do prostoru vstupovat a činíme tak pouze s pokorou a se snahou o vytvoření atmosféry. Pomocí použitých materiálů v parteru chceme navodit atmosféru doby Sv. Ludmily. Jako hlavní materiál pro nově sjednocené povrchy v historickém centru jsme navrhli kamennou dlažbu (vápenec, který se v přímém okolí tradičně těží), zatravněnou kamennou dlažbu s velkými spárami určenými pro prorůstání trávy a pobytový trávník. Jako doplňující prvek parteru navrhujeme kamenné vápencové zídky fungující jako obří květníky pro stromy a zároveň jako lavičky. Navržené detaily parteru (pítka, koše…) jsou nenápadné a nadčasové. Jako propojení mýtů a reálných míst navrhujeme večerní osvětlení drobnými zemními světýlky v dlažbě na piazzettě u fary (tvar kříže) a kolem hřbitova u sv.Jana Nepomuckého (tvar šátku). Oba tvary budou při pohledu shora připomínat symboly zobrazené ve znaku Tetína. Z celkového konceptu revitalizace centra Tetína se podařilo zrealizovat dva důležité střípky, okolí kostela sv.Jana Nepomuckého a také vodní nádrž včetně jejího bezprostředního. Tato dvě místa budou ukazovat směr dalšího směřování centrální části obce.