Hotel Aqua Cube

  • architektonická studie adaptace vodojemu č. 1 na lázně a hotel
  • rok: 2020
  • investor: MAGNUM Karlovy Vary spol. s.r.o.
  • autor: Jan Mackovič
  • spolupráce: Jan Šembera, Dominika Čižmářová
  • snímky: archiv autorů

Návrh vychází z objemu původního projektu hotelu z 90. let 20. století s platným ÚR i SP. Odřezává jeho věž a zvednutím pater s pokoji uvolňuje místo pro otevřené lobby a restauraci. Tím zdůrazňuje stávající stavbu vodojemu. Boční průčelí jsou doplněna formální konstrukcí markýz, pro dosažení optimálních proporcí stavby a co nejlepšího kompozičního vztahu ke stávající vodárně. Celý hranol se zahaluje do průsvitného kabátku, který rozehrává stínohry, poskytuje soukromí, odlehčuje a zabstraktňuje figuru stavby. Ta se tak vznáší nad historickou stavbou vodárny jako tajemný obláček páry, který se dynamicky mění s tím, jak jej sami návštěvníci používají – zatahují a otevírají své pokoje pomocí exteriérových závěsů. Stavbou prorůstá zelený “kopec” až na střešní krajinu, který navazuje na původní přesyp vodárenského objektu a pojímá nutné provozní zázemí lobby a střechy. Podzemní objekt vodárny je citlivě očištěn, zrekonstruován a adaptován na provoz veřejné vinotéky a hotelových lázní. S hotelem je propojen vertikálními komunikacemi. Nástavba má 3 nadzemní podlaží. 1.NP slouží jako prosklená a otevřená lobby, recepce a restaurace. Od “levitujícího” hranolu pokojových pater je mírně půdorysně odsazená, aby se zvýraznilo oddělení hotelové nástavby od vodárny. Ve 2.NP a 3.NP jsou hotelové pokoje s otevřenými výhledy do korun stromů. Soukromí jim poskytují exteriérové závěsy. Střecha slouží pro unikátní posilovnu a Sky bar.