Rekonstrukce stodoly Yoga Yamky

  • architectural study
  • rok: 2017
  • rozsah: 369m2
  • investor: private
  • autor: jan mackovič
  • spolupráce: ivona náterová, cyril pederencino
  • images: archive of authors
  • stav: probíhá stavba

Tato studie se zabývá úpravou stodoly a její přestavbou na yoga centrum. Základním principem je zachování původního rázu stodoly, pokud možno zakonzervování vnějšího pláště včetně střechy, samotná přestavba proběhne hlavně v interiéru vložením nového dřevěného boxu. Celkově interiér počítá s různorodým využitím prostoru. Kromě yogy je zde možné pořádat kupříkladu kurzy vaření nebo jiné související či nezávislé společenské události. Materiálové řešení se omezuje na borovicovou překližku a bílé či bíle lakované plochy.