Základní umělecká škola A. M. Buxton

  • soutěžný návrh, studie: 2015
  • investor: obec Úpice
  • autor: Jan Mackovič
  • snímky: archiv autorů

Návrh pro druhé kolo soutěže se nese ve znamení dotažení a doladění technické a funkční části. To vše ovšem za předpokladu udržení původního konceptu – domu v zahradě, co není tak úplně dům, jen náznak domu. Zachováváme vnímání objektu zejména zevnitř, kvalitu jednoduchého nosného konceptu bájné “kazooriny” zakopané v zahradě za vilou jako poklad, v tomto případě určený k rozvíjení uměleckých schopností dětí. Půdorysem se vine stužka servisních místností a jasně vymezuje učební prostory sálů. Jevištní sklady obepínají celé jeviště. Jsou zavřeny dělenou posuvnou stěnou s motivem hrajících si dětí, která umožňuje po odsunutí i eventuální rozšíření podia. Při pořádání závěrečných koncertů, popř. divadelních představení či plesů se celý prostor školy propojí. V tanečním sále budou rautové stoly, pod kopulí pantheonu výtvarné výchovy pak sklenky se šampaňským. Návštěvníci mohou korzovat a libovolně proplouvat celým spojitým prostorem. Rozptylovou plochou pro návštěvníky se stává takřka celý dům. Průchody a dveře jsou prostorně dimenzovány, je možné je odsunout, zatáhnout. Vše podléhá co největší funkční variabilitě. Textová část návrhu zahrnuje řešení výměny vzduchu od autorizovaného odborníka, posudek na osvětlení učeben a sálů, podrobnou cenovou kalkulaci, statické a tepelně technické posouzení, které by v případě zájmu investora umožňovalo provedení domu v pasivním (popř.nízkoenergetickém) standardu. Před východní stranou spojovacího krčku navrhujeme situovat eventuální náhradní prostor pro skladování zahradního nářadí a techniky.