Štvanice – soutěžní návrh

  • urbanistická studie
  • rok: 2013
  • rozsah: 147600 m2
  • investor: město Praha
  • autor: Radek Lampa, Jan Mackovič
  • spolupráce: K. Steinerová, K. Císařovská, M. Mihaly, M. Nováková, Z. Retterová, Z. Urbancová, A. Žižkovský, L. Vogelová
  • snímky: archiv autorů
  • stav: 4.-7.místo

v dnešní době nezajímavou a nefungující pražskou štvanici zpřístupňujeme pomocí lávek, tramvají, lodí, kapacitním parkingem… na ostrově vznikají 4 jasně definované funkční celky tak, jak je vymezují mosty a lávky – náměstí, paluba, park a pláž… každá funkční část má nezaměnitelnou atmosféru… vše je vzájemně propojené vzrostlými stromy a okružní víceúčelovou stezkou… ostrov je stejný jako ostatní pražské ostrovy = zelený… na východě vybavená městská pláž a park pro místní potřeby Karlína a Holešovic… městský bulvár (původně severojižní magistrála) přivádí návštěvníky veřejného sportoviště a budovy celostátního významu -> filharmonie… na samotné hraně „náměstí“ a „paluby“ dochází k symbolickému střetu obou světů – světa ducha a světa těla… oba jsou propojeny v jediný (dle antických ideálů) za pomoci průsvitné energetické střechy, která napomáhá vytvářet stálejší klima na náměstí a energeticky zajišťuje provoz budovy… na jedno z nejhodnotnějších míst prahy poblíž šumícího splavu umisťujeme budovu filharmonie… tvarovaná je jako vlnka, zlatá jako zlatá kaplička… úvodní skladbou bude symfonická báseň Vltava