ZŠS Alžírská

  • architektonická studie: 1997
  • rozsah: 400 m2
  • místo: Alžírská 647, Praha 6
  • investor: Magistrát Hl. města Prahy
  • autor: Radek Lampa, Jan Mackovič, Matěj Barla, Adam Frohlich
  • stavební část: Jakub Killnar
  • snímky: Ester Havlová, archiv autorů
  • realizace: 2015

Škola je určená pro děti raného školního věku s kombinovanými mentálními a fyzickými vadami. Nástavba 3. nadzemního podlaží opakuje motiv fasády původního řešení z roku 1964. Bílá omítka sjednocuje stávající stavbu s novými prvky: nástavbou, arkýřem jídelny a bezbariérovým přímým vstupem ze zahrady do bazénu. Důležitá je vzhledem k funkci objektu hravost a barevnost fasády, za tímto účelem pojednaná keramickou mozaikou.