Rekonstrukce stodoly Ondřejov

  • architektonická studie: 2015
  • rozsah: 150 m2
  • investor: soukromá osoba
  • autor: Jan Mackovič, Martin Mihaly
  • snímky: Tomáš Dittrich
  • realizace: 2018

Navrhujeme konverzi stávající stodoly v Ondřejově pro potřeby bydlení. Samotný objekt stodoly byl původně rozdělen na 3 části, které se také propsaly na fasádu. Sklad sena na celou výšku, průjezd a sklad s místností majitele. Tyto třetiny v našem řešení ponecháváme a podporujeme. Obvodové zdivo ponecháváme ve stávající podobě, na východní straně ponecháváme původní členění oken a jediné nové okno do pracovny se podřizuje těm původním. Prostřední trakt zůstane komunikační. Ze severu bude vytvořeno zádveří a vstupní dveře, z jihu se dům otevře velkým prosklením do zahrady, pomyslná dřevěná laťová vrata budou sloužit jako horizontální clonění terasy. Na východní třetině objektu nejsou žádné původní otvory a členění. Zde jsou navržena velmi soudobě vhlížející okna tak, aby se příliš nespojovaly s původním domem a byly vnímány jako dodatečně přisazené či vtlačené prvky. Dispozice vznikla vložením sošně provedeného dřevěného patra nasazeného na centrální schodiště do původní „schránky“. Hlavní obytný prostor a servis domu je na přízemí, v patře budou ložnice a koupelna a galerie s možností pracovních stolů.