mackovič architecture - Praha 8
en

projekty

aktuálně

přístavba bytového domu Kandertova

Praha 8

Tato studie se zabývá rozšířením původně vypracovaného projektu novostavby bytového domu v ulici Kandertova. Původně se jednalo o hmotové řešení domu o 7mi nadzemních podlažích do tvaru „L“, kdy část přiléhá k ulici Kandertova (nahrazuje původní administrativní budovu) s kolmým křídlem ukončujícím blok na západní straně do parku Na Korábě. Během projektování se podařilo zajistit příslib prodeje pozemku na severní straně, který navazuje na již zrealizovaný sousední bytový dům Primátorská. Díky tomuto pozemku bude původně navržená hmota doplněna do tvaru písmena „U“ a obytný blok tak bude dokončen ve smyslu, který započal stávající územní plán. Architektonicky fasáda přístavby kontrastně doplňuje dvě předešlá křídla budovy. Oproti střídmé uliční fasádě v červených cihlách navazující na sousední domy ze 30.let 20.století a opět jednoduché západní fasádě s pravidelnými bílými lodžiemi vychází fasáda přístavby spíše z vnitrobloku a šachovnicového řešení pobytových pavlačí. Fasáda přístavby je rozehraná do pravidelného šachovnicovitého tvaru puzzle ci tetris, kdy „černé“ jsou vpadlé lodžie a „bílé“ okna v líci fasády. Navrhujeme na lodžie použít obklad z modřínových prken, zbytek fasády včetně oken zůstává v bílé barvě. Nadstavba ustoupeného penthousu v 7.NP je opět bílá s pásovým prosklením. K BD Primátorská (která má na západní straně okna do obytných místností) se přístavba přiklání pomocí ocelové předstěny s nerezovou sítí určenou k popnutí rostlinami. Ta bude tvořit potřebné optické oddělení.

fotka přístavba bytového domu Kandertova 01.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 02.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 03.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 04.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 05.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 06.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 07.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 08.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 09.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 10.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 11.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 12.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 13.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 14.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 15.jpg fotka přístavba bytového domu Kandertova 16.jpg