mackovič architecture - Praha 8
en

projekty

aktuálně

Bytový dům Kandertova

Praha 8

Tato hmotová studie se zabývá přestavbou původního 5-podlažního domu sloužícího jako kancelářská budova a jeho dostavbou křídlem domu do výsledného tvaru „L“ v rámci započatého městského bloku. Celková hmota bude sloužit jako bytový dům. Nosná konstrukce původního objektu bude z ekonomických důvodů ponechána. Budou odstraněny fasádní panely, výplně otvorů atp. Do výsledného tvaru „L“ je navrženo nové západní křídlo stejného objemu. Z důvodu tvaru nosné konstrukce původního domu a přání investora stavět především malometrážní byty byla zvolena dvoj-traktová dispozice s vnější pavlačí ve vnitrobloku. Přízemí domu bude využito pro parkování, vjezdovou rampu do suterénu, technické místnosti a několik komerčních jednotek. Vyšší podlaží budou využita pro malometrážní byty se společnými pavlačemi a jedním centrálně umístěným vertikálním jádrem. Ve dvou nejvyšších ustupujících podlažích se plánují větší mezonetové byty. Na nároží vzniká jednopodlažní výškový akcent, kde se zhodnocuje exkluzivní poloha pro velkometrážní byt z výbornými výhledy. Stejný nárožní akcent můžeme pozorovat i u nárožních domů v sousedních blocích. Fasáda domu je pojednána ve světle šedých tónech, zejména bílý odstín. Jedná se o bílou omítku, bíle lakovanou ocelovou nosnou konstrukci pavlače a balkónu, bílé cetrisové desky skladů na pavlači. Pouze hlavní jižní uliční fasáda (jak je to v Praze běžné) je opatřena dekorativními cihelnými pásky tmavé červenohnědé barvy podobně jako dekory na dvou sousedících domech.

fotka Bytový dům Kandertova 01.jpg fotka Bytový dům Kandertova 02.jpg fotka Bytový dům Kandertova 03.jpg fotka Bytový dům Kandertova 04.jpg fotka Bytový dům Kandertova 05.jpg fotka Bytový dům Kandertova 06.jpg fotka Bytový dům Kandertova 07.jpg fotka Bytový dům Kandertova 08.jpg fotka Bytový dům Kandertova 09.jpg fotka Bytový dům Kandertova 10.jpg fotka Bytový dům Kandertova 11.jpg fotka Bytový dům Kandertova 12.jpg fotka Bytový dům Kandertova 13.jpg fotka Bytový dům Kandertova 14.jpg fotka Bytový dům Kandertova 15.jpg fotka Bytový dům Kandertova 16.jpg fotka Bytový dům Kandertova 17.jpg fotka Bytový dům Kandertova 18.jpg fotka Bytový dům Kandertova 19.jpg fotka Bytový dům Kandertova 20.jpg fotka Bytový dům Kandertova 21.jpg fotka Bytový dům Kandertova 22.jpg fotka Bytový dům Kandertova 23.jpg fotka Bytový dům Kandertova 24.jpg fotka Bytový dům Kandertova 25.jpg fotka Bytový dům Kandertova 26.jpg fotka Bytový dům Kandertova 27.jpg fotka Bytový dům Kandertova 28.jpg