mackovič architecture -
en

projekty

aktuálně

revitalizace centra Všeradic

Řešené území se nachází mezi dvěma srostlými obcemi Všeradice a Trnová. Díky své pozici ve středu dnešní obce, se přirozeným centrem stalo řešené území. Byla zde zřízena pošta, potraviny, autobusová zastávka a parkoviště. Stávající řešení je pojaté jako parkovací plocha, bez prostoru pro chodce a louka. Obě plochy jsou aktivně využívané pro pořádání poutí, dětských představení, cyklozávody a pod. Návrh se soustředí na vytvoření jednoznačné dopravní situace. Vymezujeme prostor pro silnici, zastávky a dopravu v klidu. Veřejné prostranství předáváme chodcům. Do průsečíku spojnic zásadních funkcí obce usazujeme “stavení” – dřevěný altán (s částečně prosklenou střechou) s autobusovou zastávkou, krbem, posezením a technologickým zázemím pro pořádání akcí. Stavení formou a velikostí odráží poštu. Svým umístěním reaguje na starý ovčín. Mezi objemy pošty a stavení vzniká prostor pro setkávání - nová náves, která dále přechází do obecní louky a z jihu je vymezena uliční frontou domů. Louka, která navazuje na zpevněné plochy, umožňuje navýšení kapacity prostoru při velkých akcích jako je pouť. S prostorem návsi je svázaná cyklistickým prstýnkem určeným pro děti. Začíná ve stavení, kde je start pomyslného závodního okruhu, projíždí pod kaštanovou alejí, vyjíždí na mez u potoka, a vrací se zpět kolem hřišť do cíle - stodoly. Na stezce jsou navěšeny další funkce obohacující veřejný prostor jako herní prvky, sluneční paluba, skluzavky, ohniště pro táboráky, a pod.

fotka revitalizace centra Všeradic 01.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 02.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 03.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 04.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 05.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 06.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 07.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 08.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 09.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 10.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 11.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 12.jpg fotka revitalizace centra Všeradic 13.jpg