mackovič architecture - ondřejov
en

projekty

aktuálně

stodola

ondřejov

navrhujeme konverzi stávající stodoly v Ondřejově (východně od Prahy) pro potřeby bydlení. Samotný objekt stodoly byl původně rozdělen na 3 části, které se také propsaly na fasádu. Sklad sena na celou výšku, průjezd a sklad s místností majitele. Tyto třetiny v našem řešení ponecháváme a podporujeme. Obvodové zdivo ponecháváme ve stávající podobě, na východní straně ponecháváme původní členění oken a jediné nové okno do pracovny se podřizuje těm původním. Tato třetina domu zůstane zvenku tradičně vyřešena. Prostřední trakt zůstane komunikační. Ze severu bude vytvořeno zádveří a vstupní dveře (ukryté za posuvnou "okenici z dřevěných latí"), z jihu se dům otevře velkým prosklením do zahrady, pomyslná dřevěná laťová vrata budou sloužit jako horizontální clonění terasy. Na východní třetině objektu nejsou žádné původní otvory a členění. Zde jsou navržena velmi soudobě vhlížející okna tak, aby se příliš nespojovaly s původním domem a byly vnímány jako dodatečně přisazené či vtlačené prvky. Fasáda stodoly bude sjednocena hliněnou omítkou, záměrně nepravidelně provedenou. Střešní krytina se předpokládá původní. Dispozice vznikla vložením sošně provedeného dřevěného patra nasazeného na centrální schodiště do původní "schránky". Hlavní obytný prostor a servis domu je na přízemí, v patře budou ložnice a koupelna a galerie s možností pracovních stolů. Materiál v interieru se předpokládá v přírodním provedení (dřevo, kámen, ocel, sklo..).

fotka stodola 01.jpg fotka stodola 02.jpg fotka stodola 03.jpg fotka stodola 04.jpg fotka stodola 05.jpg fotka stodola 06.jpg fotka stodola 07.jpg fotka stodola 08.jpg fotka stodola 09.jpg fotka stodola 10.jpg fotka stodola 11.jpg fotka stodola 12.jpg fotka stodola 13.jpg fotka stodola 14.jpg fotka stodola 15.jpg fotka stodola 16.jpg fotka stodola 17.jpg fotka stodola 18.jpg fotka stodola 19.jpg fotka stodola 20.jpg fotka stodola 21.jpg fotka stodola 22.jpg fotka stodola 23.jpg fotka stodola 24.jpg fotka stodola 25.jpg